In alle gezondheidscentra van de SAG zijn opleidingspraktijken. Bij elk gezondheidscentrum zijn doorlopend 1 à 2 stagiaires doktersassistent en 1 stagiaire POH werkzaam.

Ook begeleidt elk gezondheidscentrum elk jaar minstens één AIO (arts in opleiding), die wordt begeleid door een erkende huisartsenopleider van de SAG.

Door de uitwisseling van kennis en ervaring met een nieuwe generatie zorgverleners blijft de kennis op een hoog niveau en maken we gebruik van de nieuwste inzichten.