Ons bedrijfsbureau biedt ondersteuning aan de gezondheidscentra bij de praktijkvoering. Denk hierbij aan de collectieve inkoop, het regelen en onderhouden van de ICT, HRM, facilitaire zaken en de financiën. Ook ondersteunt het bedrijfsbureau bij de afhandeling van klachten en voeren onderhandelingen met zorgverzekeraars. En vanuit het bedrijfsbureau wordt geregeld dat de gezondheidscentra voldoen aan de wet- en regelgeving.

Daarnaast werkt in elk gezondheidscentrum een centrummanager. Hij of zij geeft leiding aan de dagelijkse activiteiten van een gezondheidscentrum en bewaakt de kwaliteit en het budget. Ook geeft de centrummanager  leiding aan de doktersassistenten, stagiaires en andere ondersteunende medewerkers.

Deze ondersteuning is niet alleen efficiënt, maar het ontzorgt ook in belangrijke mate. Onze zorgverleners kunnen zich richten op de zorg voor hun patiënten.