De Stichting Amsterdamse Gezonheidscentra (SAG) bestaat momenteel uit zestien gezondheidscentra verspreid over Amsterdam. Hierbij biedt de SAG zorg aan bijna 90.000 Amsterdammers. Binnen de SAG werken de zestien gezondheidscentra samen. De meeste collega’s hebben één vaste standplaats. Maar er zijn ook collega’s die bij meerdere centra werken; veel praktijkondersteuners (POH) doen dat. Dit geeft het werk extra verdieping en afwisseling.

Uitgangspunt voor de SAG is dat iedereen in zijn eigen omgeving een beroep moet kunnen doen op goede gezondheidzorg in de volle breedte. Dat betekent een breed zorgaanbod dat goed is afgestemd op onze wijkbewoners. Elke wijk heeft andere bewoners, en dus legt elk gezondheidscentrum zijn eigen accenten. Maar ondanks die verschillen hebben alle centra één ding gemeen: een aantal belangrijke kernwaarden. Onze zorg is laagdrempelig, integraal, van hoge kwaliteit, op menselijke maat en gebaseerd op partnerschap.