patiënten op naam

“Het werken als vaste huisarts is echt heel anders dan waarnemen. Ik leer al mijn patiënten steeds beter kennen en kan werkelijk een band met ze opbouwen. Doordat ik nu werk als vaste huisarts kan ik het vak in de volle breedte uitoefenen. Ik kan zelf bepalen op welke onderwerpen ik meer verdieping wil aanbrengen.”
Ivan Lie-a-Ling, huisarts GC Osdorp


flexibiliteit

“Toen ik net moeder was, kon ik wat minder gaan werken om werk en moederschap beter te kunnen combineren. Nu mijn kinderen ouder zijn en ik weer meer flexibel ben, kan ik mijn jongere collega’s ook die kans bieden. Omdat we met elkaar (5 huisartsen) de verantwoordelijkheid voor het centrum dragen, kunnen we met elkaars wensen rekening houden.”
~ Annemiek Dekker, huisarts GC Helmersstraat


samenwerking met verschillende disciplines en stakeholders

“In ons gezondheidscentrum werken we samen in een team van vier huisartsen. Ook werken er andere zorgverleners in het centrum. Denk aan een fysiotherapeut, een apotheek, het consultatiebureau en maatschappelijk werk. Er is ruimte om casuïstiek te bespreken, elkaar te steunen en elkaars kwaliteiten en ervaringen te benutten. Dat werkt heel prettig.”
~ Dieke van der Doelen, huisarts GC Pampuslaan


stimulerend klimaat voor eigen ontwikkeling

“Ik kreeg de kans om een speciaal spreekuur te houden: het ADHD-spreekuur voor kinderen. Het was erg leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van het nieuwe spreekuur. En ik heb een specialisme ontwikkeld, wat verdieping geeft aan mijn werk als huisarts. Ik merk ook dat ik persoonlijk ben gegroeid door deze kans, met name in het contact met andere personen.”
~ Stijn Verschuren, huisarts GC Haveneiland


meedenken en meebeslissen

“Een paar keer per jaar zit ik de stuurgroep Ouderenzorg voor. We bedenken plannen om onze zorg te innoveren én voeren ze ook uit. Ik vind het inspirerend om ook op deze manier met mijn vak bezig te kunnen zijn. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het veld en mee kunnen beslissen over de koers van de SAG geeft veel diepgang aan mijn werk.”
~ Ingrid van Westing, locatieverantwoordelijk huisarts GC De Vaart


praktijkvoering als gezamenlijke opgave

“Hier kan ik me écht focussen op de zorg voor mijn patiënten. Gedoe oplossen met ICT, arbeidscontracten voor nieuwe werknemers, onderhandelingen met de verzekeraar en allerlei andere regeldingen verzorgt het bedrijfsbureau voor ons. Als de praktijk leeg is, werk ik mijn HIS bij en daarna kan ik naar huis. Ik zou niet anders willen.”
~ Dennis Wolthuis, huisarts GC Watergraafsmeer


goede beloning

“Als pas afgestudeerd huisarts ben ik eerst een tijdje gaan waarnemen. Dat gaf veel vrijheid en ik verdiende goed. Nadat ik langdurig had waargenomen bij de SAG werd ik gevraagd om in dienst te komen. Wat blijkt: het geld dat ik elke maand ontvang, verschilt eigenlijk nauwelijks van toen ik nog waarnam. Geen dure premies meer, wél een flink scholingsbudget.”
~ Noor Heldoorn, locatieverantwoordelijk huisarts GC Zeeburg