Binnen de SAG krijgen innovatie en onderzoek veel ruimte. Je kunt deelnemen aan diverse stuurgroepen, waarin je kunt bijdragen aan het beleid. Denk aan ketenzorg, substitutie, ouderenzorg en ondersteunde zelfzorg. Je kunt je op deze manier verdiepen in een bepaald thema en meewerken aan innovaties.

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken we samen met het Academisch Netwerk Huisartsen (ANH) van Amsterdam UMC en het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Eerstelijn (NIVEL). De medische gegevens van patiënten worden op anonieme basis gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voor onderwijs aan medische studenten en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg die huisartsen bieden.